TALIS Slovenija Blog

Dostop do vprašalnikov TALIS 0

Dostop do vprašalnikov TALIS

V sredo, 7. marca se bodo za sodelujoče učitelje in ravnatelje odprli dostopi do njihovih vprašalnikov. Odprti bodo do konca marca. Šolski koordinatorji šol, s katerih smo že dobili vse informacije za raziskavo, bodo...

Izvedba na šolah se je začela 0

Izvedba na šolah se je začela

Na šolah so se začele aktivnosti priprave na raziskavo. Imenovani so šolski koordinatorji, ki skrbno pripravljajo anonimne sezname vseh učiteljev, da bomo lahko s pomočjo računalnika naključno določili vzorec 20, ki bodo sodelovali v...

Raziskovanje poučevanja 0

Raziskovanje poučevanja

Raziskava TALIS je ena izmed raziskav OECD, ki je izvedbo zaupal neodvisni organizaciji IEA, Mednarodnemu združenju za raziskovanje učinkov izobraževanja. IEA izvaja mnoge svoje velike raziskave o znanju mladih, med njimi tudi raziskave TIMSS...

Objava za šole v raziskavi 0

Objava za šole v raziskavi

Obvestila in objave dokumentov za šole, ki sodelujejo v raziskavi TALIS 2018, bomo zbirali na strani Za šole v raziskavi. Geslo za dostop do objav smo poslali šolskim koordinatorjem po elektronski pošti. Vabimo vas...

Dobrodošli na strani raziskave TALIS! 0

Dobrodošli na strani raziskave TALIS!

TALIS je mednarodna raziskava o učenju in poučevanju v osnovnih in srednjih šolah. V februarju 2017 je bil opravljen njen prvi del, zbiranje odgovorov na vprašanja o različnih vidikih dela v šoli za učitelje...