Mednarodna raziskava poučevanja in učenja

Zaključeno odgovarjanje na vprašalnike na šolah

Učitelji in ravnatelji so zaključili odgovarjanje na svoje vprašalnike raziskave TALIS. Vsem se zahvaljujemo za trud in posredovane informacije. Na šolah se je zaključilo tudi odgovarjanje na nacionalne vprašalnike raziskave o Zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za njihovo pozornost.  

Pogosta vprašanja in odgovori

Raziskava na šolah poteka po načrtih. Šolski koordinatorji so dobili navodila in dopise za učitelje, ki sodelujejo v raziskavi. Nekateri so se nam že oglasili z vprašanji, kako ravnati v različnih posebnih okoliščinah. Ker menimo, da odgovori na ta vprašanja lahko pomagajo tudi drugim, vprašanja in odgovore objavljamo v zavihku Za...

Dostop do vprašalnikov TALIS

V sredo, 7. marca se bodo za sodelujoče učitelje in ravnatelje odprli dostopi do njihovih vprašalnikov. Odprti bodo do konca marca. Šolski koordinatorji šol, s katerih smo že dobili vse informacije za raziskavo, bodo do ponedeljka, 5. marca, po pošti prejeli navodila in dokumente s skritimi dostopi za vsakega sodelujočega...

Izvedba na šolah se je začela

Na šolah so se začele aktivnosti priprave na raziskavo. Imenovani so šolski koordinatorji, ki skrbno pripravljajo anonimne sezname vseh učiteljev, da bomo lahko s pomočjo računalnika naključno določili vzorec 20, ki bodo sodelovali v raziskavi. Odgovorili bodo na spletna vprašanja o delu na šoli in svojih pogledih na različne izzive...

Raziskovanje poučevanja

Raziskava TALIS je ena izmed raziskav OECD, ki je izvedbo zaupal neodvisni organizaciji IEA, Mednarodnemu združenju za raziskovanje učinkov izobraževanja. IEA izvaja mnoge svoje velike raziskave o znanju mladih, med njimi tudi raziskave TIMSS (matematika in naravoslovje), PIRLS (bralna pismenost) in ICCS (državljanska pismenost), pa tudi raziskave drugih institucij, OECD,...