Zbirke TALIS podatkov

Kako do podatkov za vse države?

Vsi zbrani podatki raziskave so javno dostopni. Zbirke podatkov za vse države so urejene v enako obliko, da omogočajo povezane analize podatkov več držav hkrati.

Podatki so dostopni tu: OECD TALIS 2018 – data.

Kako uporabiti samo podatke za Slovenijo?

Nacionalni podatki iz slovenskih osnovnih in srednjih šol imajo enako strukturo, zato jih lahko združimo in analiziramo hkrati. Loči jih spremenljivka, ki določa osnovno ali srednjo raven izobraževanja. Po vrsticah so navedeni vsi odgovori posameznih sodelujočih, dodane so uteži in modelske vrednosti kazalcev. Ločeno sta na voljo zbirki podatkov ravnateljev in učiteljev iz Slovenije:

  • Podatki učiteljev osnovnih in učiteljev srednjih šol
  • Podatki ravnateljev osnovnih in ravnateljev srednjih šol.
  • Podatki z dodanimi odgovori na vprašalnike o zaznavi nasilja: učitelji OŠ, učitelji SŠ, ravnatelji OŠ, Ravnatelji SŠ.

Opomba: Identifikacijske številke šol in učiteljev so bile za objave podatkih spremenjene od tistih, ki smo jih uporabljali v času zbiranja podatkov.

Kaj potrebujemo za analize podatkov TALIS?

Za delo s podatki moramo uporabiti programski paket IDB Analyzer, ki je proti brezplačni registraciji uporabnika dostopen tu: IDB Analyzer.

Opomba: za uspešno analizo moramo imeti delujoči programski paket SPSS, ki ga IDB Analyzer samostojno sproži ob ukazu za združevanje podatkov in analize podatkov.

Kako do rezultov analiz?

IDB Analyzer ima 2 osnovni funkciji: 1. združevanje podatkov iz različnih držav v delovno datoteko podatkov za analizo ter 2. analize izbrane datoteke podatkov. Podatkovne zbirke iz posameznih držav ali ravni najprej zdržimo v željeno skupno datoteko (merge module), nato izberemo analize (analysis module), izberemo željene podatke in nastavimo željeno analizo, ki se shrani v obliki zapisa procedure/sintakse za programski paket SPSS. V SPSS nato sintakso poženemo. Dobimo običajni .spv izpis ter izpise v obliki .xls.

(Skupno 306 obiskov, današnjih obiskov 1)