Nacionalne objave

Poročilo, 1. del: Vseživljensko učenje učiteljev in ravnateljev

Poročilo, 2. del: Učitelji in ravnatelji, cenjeni strokovnjaki

Poročilo nacionalne študije: Zaznavanje nasilja nad učitelji in ravnatelji

 

     

 

Raziskava je del projekta “Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij”, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 
 

Zadnje:

  • Informacije o TALIS

    Za raziskavo TALIS smo pomladi izbrali vzorce sodelujočih šol za izvedbi v letu 2023 in v letu 2024. Šole bodo vabila prejele v začetku šolskega leta. Intenzivno sodelujemo tudi pri […]

  • Prva opravila za TALIS 2024

    Pripravljamo kazalce in vprašanja za novo raziskavo TALIS 2024. Zajela bo razredne in predmetne učitelje osnovnih šol in učitelje srednjih šol ter ravnatelje. Pričakujemo precej razlik v stališčih do dela […]

  • Začenjamo priprave na TALIS 2024

    Jeseni leta 2021 so se začele priprave na izvedbo nove raziskave o poučevanju in učenju, TALIS 2024. V naslednjem letu bomo pripravljali instrumente za zbiranje podatkov, to so vprašalniki za […]

 

Slike iz javnih objav rezultatov

 
 

Objave drugje