Avtor: TIMSS in TALIS Slovenija

Vsebinska izhodišča TALIS 2024

Pripravljamo se na izpeljavo raziskave TALIS pomladi 2024. K sodelovanju v raziskavi bodo povabljene vse srednje šole in okoli polovica osnovnih šol. Učitelji bodo naprošeni, da s svojimi odgovori na vprašalnike sporočijo svoja stališča do poklica in dela ter opišejo pogoje poučevanja, izobraževanja in strokovnega razvoja. Pripravili smo povzetek vsebinskih...

Izvedba TALIS v letu 2023

Za raziskavo TALIS smo pomladi izbrali vzorce sodelujočih šol za izvedbi v letu 2023 in v letu 2024. Šole so vabila za sodelovanje v letu 2023 prejele v začetku šolskega leta. Učitekji ijn ranatelji so na vprašalanike odgovarjali v marcu in aprilu 2023. Preko poletja je mednarodni center združil podatkovne...

Prva opravila za TALIS 2024

Pripravljamo kazalce in vprašanja za novo raziskavo TALIS 2024. Zajela bo razredne in predmetne učitelje osnovnih šol in učitelje srednjih šol ter ravnatelje. Pričakujemo precej razlik v stališčih do dela v šolah po obdobju epidemije, vsaj do uporabe digitalne tehnologije. Vljudno vabimo strokovnjake in praktike, da nam pošljete svoje ideje...

Začenjamo priprave na TALIS 2024

Jeseni leta 2021 so se začele priprave na izvedbo nove raziskave o poučevanju in učenju, TALIS 2024. V naslednjem letu bomo pripravljali instrumente za zbiranje podatkov, to so vprašalniki za različne ciljne skupine sodelujočih. da bi TALIS čim bolje odgovoril na izzive sodobnega poučevanja, bo velika pozornost namenjena skupnemu določanju...

Objava študije o uporabi IKT za poučevanje

V letu 2020 smo opravili študijo sporočil raziskave TALIS 2018 o uporabi IKT za poučevanje in ji dodali hitri zajem novih podatkov od učiteljev o poučevanju na daljavo pomladi 2020, ki podatke iz 2018 dopolnjuje z novimi izkušnjami. Vabimo k branju: Zaostajanje Slovenije v uporabi IKT za poučevanje