Avtor: TIMSS in TALIS Slovenija

Kazalci poučevanja in učnega okolja

Za zaključek raziskave TALIS 2018 ob koncu novembra 2020 smo pripravili še zadnje raziskovalno poročilo, pregled kazalcev o delu učiteljev in ravnateljev. Poročilo (.pdf) prinaša podroben pregled kazalcev poučevanja in učnega okolja, ki združujejo več vsebinsko povezanih posameznih vrst podatkov v skupne koncepte. Preverili smo razlike med predmetnimi skupinami učiteljev...

Tiskano poročilo Zaznavanje nasilja nad učitelji in ravnatelji

V dogovoru s SVIZ bo poročilo nacionalne študije Zaznavanje nasilja nad učitelji in ravnatelji izšlo v tiskani obliki. Trenutna epidemija nas omejuje pri načrtovanju javne predstavitve. Če ne bo šlo drugače, bomo predstavitev za javnost izpeljali kot spletni dogodek.

Objava poročila o nacionalni študiji nasilja nad učitelji in ravnatelji

V okviru pobude Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja je bila pomladi 2018 na reprezentativnih vzorcih osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev izvedena nacionalna študija o tem, kako učitelji in ravnatelji zaznavajo nasilne dogodke na šolah, kako jih rešujejo in kakšne so njihove pobude za izboljšanje stanja. Poleti 2020 je bilo objavljeno...

Objava drugega dela rezultatov TALIS 2018

V marcu 2020 je bil objavljen drugi del poročila in rezultatov raziskave TALIS 2018, Učitelji in ravnatelji, cenjeni strokovnjaki. Vabimo k ogledu mednarodnih in slovenskih besedil in rezultatov. Obvestilo javnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Pedagoškega inštituta Rezultati mednarodne raziskave TALIS 2018 Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je...

Objava prvega dela rezultatov TALIS 18

Junij 2019 – Podatki raziskave TALIS 2018 so urejeni v mednarodno podatkovno zbirko, opravljene so osnovne analize in izračuni. Objavljena sta prva dela mednarodnega in nacionalnega poročila ter kratka in daljša predstavitev s tiskovnih konferenc. Prvi del poročila z naslovom Vseživljenjsko učenje učiteljev in ravnateljev (oblika pdf) zajema mednarodne primerjave in razprave v poglavjih:...