TALIS Slovenija Blog

Prva opravila za TALIS 2024 0

Prva opravila za TALIS 2024

Pripravljamo kazalce in vprašanja za novo raziskavo TALIS 2024. Zajela bo razredne in predmetne učitelje osnovnih šol in učitelje srednjih šol ter ravnatelje. Pričakujemo precej razlik v stališčih do dela v šolah po obdobju...

Začenjamo priprave na TALIS 2024 0

Začenjamo priprave na TALIS 2024

Jeseni leta 2021 so se začele priprave na izvedbo nove raziskave o poučevanju in učenju, TALIS 2024. V naslednjem letu bomo pripravljali instrumente za zbiranje podatkov, to so vprašalniki za različne ciljne skupine sodelujočih....

Kazalci poučevanja in učnega okolja 0

Kazalci poučevanja in učnega okolja

Za zaključek raziskave TALIS 2018 ob koncu novembra 2020 smo pripravili še zadnje raziskovalno poročilo, pregled kazalcev o delu učiteljev in ravnateljev. Poročilo (.pdf) prinaša podroben pregled kazalcev poučevanja in učnega okolja, ki združujejo...

Objava drugega dela rezultatov TALIS 2018

V marcu 2020 je bil objavljen drugi del poročila in rezultatov raziskave TALIS 2018, Učitelji in ravnatelji, cenjeni strokovnjaki. Vabimo k ogledu mednarodnih in slovenskih besedil in rezultatov. Obvestilo javnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost...

Objava prvega dela rezultatov TALIS 18

Junij 2019 – Podatki raziskave TALIS 2018 so urejeni v mednarodno podatkovno zbirko, opravljene so osnovne analize in izračuni. Objavljena sta prva dela mednarodnega in nacionalnega poročila ter kratka in daljša predstavitev s tiskovnih...

Zaključeno odgovarjanje na vprašalnike na šolah 0

Zaključeno odgovarjanje na vprašalnike na šolah

Učitelji in ravnatelji so zaključili odgovarjanje na svoje vprašalnike raziskave TALIS. Vsem se zahvaljujemo za trud in posredovane informacije. Na šolah se je zaključilo tudi odgovarjanje na nacionalne vprašalnike raziskave o Zaznavanju nasilja nad...

Pogosta vprašanja in odgovori 0

Pogosta vprašanja in odgovori

Raziskava na šolah poteka po načrtih. Šolski koordinatorji so dobili navodila in dopise za učitelje, ki sodelujejo v raziskavi. Nekateri so se nam že oglasili z vprašanji, kako ravnati v različnih posebnih okoliščinah. Ker...