Napoved objave rezultatov

Podatki raziskave TALIS 2018 so zbrani v mednarodno podatkovno zbirko, opravljene so tudi že osnovne analize in izračuni. Pripravljamo se na objavo prvih rezultatov, poročil in podatkov.  Tiskovna konferenca bo 19. junija 2019 dopoldne, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani, hkrati s tiskovno konferenco z objavo mednarodnega poročila in rezultatov na sedežu OECD v Parizu.

Več informacij z mednarodnega centra je tukaj: http://www.oecd.org/education/talis/

Nacionalno poročilo, predstavitve rezultatov in podatke bomo objavili tukaj in na spletni strani TALIS Pedagoškega inštituta.

Ne spreglejte objave vprašalnikov raziskave.

Pogosta vprašanja in odgovori

Raziskava na šolah poteka po načrtih. Šolski koordinatorji so dobili navodila in dopise za učitelje, ki sodelujejo v raziskavi. Nekateri so se nam že oglasili z vprašanji, kako ravnati v različnih posebnih okoliščinah. Ker menimo, da odgovori na ta vprašanja lahko pomagajo tudi drugim, vprašanja in odgovore objavljamo v zavihku Za šole v raziskavi. Vabimo, da si jih ogledate. Ob vsaki zadregi pri izvedbi raziskave pa smo na voljo tudi po e-pošti in telefonu.

Dostop do vprašalnikov TALIS

V sredo, 7. marca se bodo za sodelujoče učitelje in ravnatelje odprli dostopi do njihovih vprašalnikov. Odprti bodo do konca marca. Šolski koordinatorji šol, s katerih smo že dobili vse informacije za raziskavo, bodo do ponedeljka, 5. marca, po pošti prejeli navodila in dokumente s skritimi dostopi za vsakega sodelujočega na šoli, skupaj z obvestilom o raziskavi TALIS za na oglasno desko, zloženko o Talis za osebno seznanjanje, opisom kratke dodatne nacionalne študije Varno in spodbudno učno okolje: Raziskava zaznavanja nasilja nad učitelji in ravnatelji, ki smo jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in Pedagoški inštitut pripravili skupaj.

Dragi učitelji in ravnatelji, s sodelovanjem v TALIS boste neposredno pripomogli k prepoznavanju problematike svojega dela. S sodelovanjem v dodatni študiji boste omogočili, da prvič na nacionalni ravni zberemo in analiziramo podatke o zaznavanju nasilja nad zaposlenimi v šoli.  Z dragocenimi podatki boste omogočili argumentirano razpravo o razvoju strategij za izboljšanje učnega okolja na vseh ravneh. Želimo vam prijetno izkušnjo z izpolnjevanjem vprašalnikov in se vam zahvaljujemo za vaše odgovore!

 

Izvedba na šolah se je začela

Na šolah so se začele aktivnosti priprave na raziskavo. Imenovani so šolski koordinatorji, ki skrbno pripravljajo anonimne sezname vseh učiteljev, da bomo lahko s pomočjo računalnika naključno določili vzorec 20, ki bodo sodelovali v raziskavi. Odgovorili bodo na spletna vprašanja o delu na šoli in svojih pogledih na različne izzive sodobnega izobraževanja.

Šolski koordinatorji so dobili gesla za dostop do strani, kjer objavljamo informacije in navodila: Za šole v raziskavi. Objavili smo Priročnik za šolske koordinatorje. Vljudno vabimo koordinatorje in ravnatelje, da se z njim seznanite, saj vsebuje tudi celovit pregled vseh pričakovanih dejanj koordinatorja v tej raziskavi.

Raziskovanje poučevanja

Raziskava TALIS je ena izmed raziskav OECD, ki je izvedbo zaupal neodvisni organizaciji IEA, Mednarodnemu združenju za raziskovanje učinkov izobraževanja. IEA izvaja mnoge svoje velike raziskave o znanju mladih, med njimi tudi raziskave TIMSS (matematika in naravoslovje), PIRLS (bralna pismenost) in ICCS (državljanska pismenost), pa tudi raziskave drugih institucij, OECD, Svetovne banke in Unesca.

Raziskovalni oddelek IEA, IEA-ETS Research Institute (IERI), vzpodbuja uporabo podatkov vseh raziskav v najširšem krogu, med šolskimi strokovnjaki, raziskovalci in politiki. Za vse velike mednarodne meritve izobraževanja, pod skupnim imenom ILSA (International Large Scale Assessments), so vzpostavili spletni portal z informacijami o njih:

ILSA Gateway na naslovu http://ilsa-gateway.org

Poseben razdelek je namenjen raziskovalnim člankom, ki izhajajo iz zaključenih raziskav:

                          Papers

Tako lahko s klikom na TALIS 2013 dostopamo do člankov o prejšnji izvedbi raziskave o poučevanju, v kateri Slovenija sicer ni sodelovala. Ob izbiri raziskave se na desni stran pokaže seznam še vseh drugih uporabnih informacij od zasnove in izvedbe raziskave do dostopa do vseh mednarodnih baz podatkov in rezultatov.

Vljudno vabljeni k raziskovanju informacij o mednarodnih meritvah v izobraževanju!

Dobrodošli na strani raziskave TALIS!

TALIS je mednarodna raziskava o učenju in poučevanju v osnovnih in srednjih šolah. V februarju 2017 je bil opravljen njen prvi del, zbiranje odgovorov na vprašanja o različnih vidikih dela v šoli za učitelje in ravnatelje naključno izbranih osnovnih in srednjih šol. Marca 2017 so na šolah opravili razprave o zaključenem odgovarjanju na spletne vprašalnike.

Razen nekaj redkih izjem so vse šole sprejele sodelovanje v raziskavi in odlično opravile prvo nalogo. Vprašalnike je izpolnila zelo velika večina učiteljev in ravnateljev. Mednarodna zahteva za odzivnost vzorca je bila v Sloveniji odločno presežena. Zahvaljujemo se vsem šolskim koordinatorjem, učiteljem in ravnateljem za vložen trud. Dragoceni podatki so bili uporabljeni za pripravo na večji zajem najpomembnejših informacij o poučevanju pomladi 2018.