V sredo, 7. marca se bodo za sodelujoče učitelje in ravnatelje odprli dostopi do njihovih vprašalnikov. Odprti bodo do konca marca. Šolski koordinatorji šol, s katerih smo že dobili vse informacije za raziskavo, bodo do ponedeljka, 5. marca, po pošti prejeli navodila in dokumente s skritimi dostopi za vsakega sodelujočega na šoli, skupaj z obvestilom o raziskavi TALIS za na oglasno desko, zloženko o Talis za osebno seznanjanje, opisom kratke dodatne nacionalne študije Varno in spodbudno učno okolje: Raziskava zaznavanja nasilja nad učitelji in ravnatelji, ki smo jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in Pedagoški inštitut pripravili skupaj.

Dragi učitelji in ravnatelji, s sodelovanjem v TALIS boste neposredno pripomogli k prepoznavanju problematike svojega dela. S sodelovanjem v dodatni študiji boste omogočili, da prvič na nacionalni ravni zberemo in analiziramo podatke o zaznavanju nasilja nad zaposlenimi v šoli.  Z dragocenimi podatki boste omogočili argumentirano razpravo o razvoju strategij za izboljšanje učnega okolja na vseh ravneh. Želimo vam prijetno izkušnjo z izpolnjevanjem vprašalnikov in se vam zahvaljujemo za vaše odgovore!

 

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)